Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace
Úvodní stránka

Handelskorrespondenz

Bestellung

wir danken Ihnen für Ihr Angebot und bestellen - děkujeme vám za vaši nabídku a objednáváme

wir bitten Sie folgende Auftrag für uns zu notieren - prosíme vás, abyste si poznamenali tuto naši objednávku

bitte senden sie uns umgehend - pošlete nám prosím obratem

wir lassen die … mit unserem LKW abholen - dojedeme si pro … našimi kamiony

bitte liefern sie die … an unseren Spediteur …, Firma … - dodojte prosím našemu zasilateli, firmě

die Versicherung wird von uns besorgt - pojištění obstaráme sami

Larsen sie bitte die Lieferung von Haus zu Haus versichern - dejte prosím zásilku pojistit z domu do domu

die Lieferung erfolgt durch Teilsendungen - dodávka se uskuteční v dílčích zásilkách

Teilsendungen sind nicht gestattet - dílčí zásilky nejsou dovoleny

wir sind überzeugt, dass sie diesen Auftrag zu unserer vollen Zufriedenheit ausführen - jsme přesvědčeni, že objednávku vyřítíte k naší plné spokojenosti

Reklamation

wir müssen die Lieferung vom … laut Větrat Nr. … leider reklamieren - dodávku z … podle smlouvy č. … musíme bohužel reklamovat

bei Übernahme der … stellten wir fest, dass sie nicht der vereinbarten Qualitäten entsprechen - při přejímce … jsme zjistili, že neodpovídají sjednaní kvalitě

etwa 30% der Erzeugnisse sind beschädigt - asi 30% výrobků je poškozeno

bei der Warenübernahme wurden Mängel festgestellt - při přejímce zboží byly zjištěny vady

wir bitten sie den Schaden zu vergüten - prosíme vás, abyste škodu nahradili

wir bitten sie um Nachlieferung der Fehlmenge - dodejte nám prosím chybějící množství

widmen sie der Verpackung größere Aufmerksamkeit - věnujte balení větší pozornost

der Liegertermin ist vor … abgelaufen - dadcí termín prošel minulý týden

als letzten Termin für die Lieferung setzen wir den … - jako poslední termín dodávky stanovíme …

ihre Zahlung steht noch Orfej - dosud jste nezaplatili

Handelskorrespondenz - Bausteine

e Bestelung - objednávka

r Auftrag - zakázka

r Kaufvertag - obchodní smlouva

widerrufen/stornieren - odvolat/stornovat

r Widerruf/ e Stornierung - odvolání stornování

e Bestätigung - potvrzení

e Auftragsbestätigung - potvrzení zakázky

e Versicherung - pojistné

decken - hradlt

der Preis deckt auch die Verpackung - cena kryje také balení

die Verpackung ist im Preis inbegriffen/einbegriffen - balení je zahrnuto v ceně

die Verpackung wird gesondert/extra berechnet - obaly se učtují zvlášť

dei Lieferzeit beträgt höchstens 1 bis 2 Monate - dodací lhůta 1 až 2 měsíce

unsere Zahlungsbedingung lautet: Eröffnung eines unwiderrulichen Akkreditivs - naše platební podmínka zní: otevření neodvolatelného akreditivu

Zahlungsbedingungen - podmínky placení

e Vorauszahlung/Vorauskasse - placení předem

e Zahlung bei Erhalt der Ware gegen Nachnahme - placení při obdržení zboží na dobírku

Die Sendung bitte so, bald wie möglich mit Luftpost(durch die Bahn, mit IKW, durch die Post) zu liefern. - Dodejte prosím zasilku co nejdříve letadlem (drahou, kamionem, poštou).

erteilen - udělit

e Erteilung - udělení

a Annahme - přijetí

e Rechnung - faktura

ablehnen - odmítnout

e Ablehnung der Lieferung - odmítnutí dodávky

e Annahme ablehnen - odmítnout přijetí

benachrichtigen - uvědomit někoho

e Mahnung - upomínka

mahnen - upomínat

einhalten - dodržet

r Lieferungsverzug - zpoždění dodávky

e Verlegenheit - obtíž, nesnáz

zur Verfügung - k dispozici

e Angelegenheit - záležitost

sich erkundigen - informovat se

s Versehen - nedopatření

aus Versehen - nedopatřením

versprechen/zusagen - slíbit

e Zuzage - slib

den Liefertermin fest setzen - pevně stanovit termín dodávky

e Reklamation - reklamace

r Mangel - nedostatek

feststellen - zjistit

beschädigt - poškozený

e Bedingung - podmínka

Er zeugniss - výrobek


TOPlist

© 2006-2016 admin

Info

Určeno pouze pro osobní a studijní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu zakázána.